Fraksi Golkar


KETUA

ANDIEK PEGIARTO S.KM

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

WAKIL KETUA

ARIEF DWI KUSUMA WARDHANA, S.E

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

SEKRETARIS

SETYA BUDIYANTO, S.Hut

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANGGOTA

DODET SURYONDARU MADURANTO

 

 

H SUPANGKAT S.H M.H

H SOBIRIN EFENDI